CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Unit Integriti

PENGENALAN 

Latar Belakang:

1.Unit Integriti diwujudkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013 mulai 1 Ogos 2013 yang berfungsi sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam.

2. Enam fungsi teras

3. Inisiatif penubuhan UI adalah untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh hatta meningkatkan semangat patriotisme, seterusnya akan dapat membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan penjawat awam.

Objektif:

Menyepadukan pengurusan integriti di bawah satu unit khusus bagi memastikan inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tatakelakuan dan tindakan punitif dapat dilaksanakan dengan lebih fokus, teratur dan berkesan.

CARTA ORGANISASI