CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) bertanggungjawab membantu Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dalam menguruskan hal ehwal penyelidikan & inovasi merentasi semua bidang pengajian di UMT. Pejabat ini menyelia, menyelaras dan memantau aktiviti pembangunan penyelidikan, inovasi dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan penyelidikan iaitu :-

 • Geran Pembangunan Penyelidikan
 • Pengkomersilan
 • Pengurusan Harta Intelek
 • Penerbitan Penyelidikan
 • Perkhidmatan Sokongan Penyelidikan
  • Stesen Penyelidikan
  • Makmal Penyelidikan
  • Peralatan Penyelidikan
  • Kapal Penyelidikan & Bot
 • Pemindahan Teknologi
 • Lain-lain Inisiatif Penyelidikan.

Selain itu, pejabat ini juga bertanggungjawab dalam memantau pencapaian Petunjuk Prestasi Utama Penyelidikan & Inovasi, mengurus permohonan pasca doktoral, menyelaras pengurusan makmal penyelidikan dan Pegawai Skim C, menguruskan permohonan anugerah penyelidikan dan menerajui akreditasi makmal MS ISO/IEC 17025.

Pusat Tanggungjawab (PTj) yang diselia oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) adalah –

 • Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (RMIC)
 • Makmal Berpusat
 • Institut Oseanografi & Sekitaran (INOS)
 • Institut Akuakultur Tropika (AKUATROP)
 • Institut Bioteknologi Marin (IMB)
 • Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)