CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

HUBUNGI KAMI

Jika memerlukan sebarang keterangan lanjut, sila hubungi kami :-

Pejabat Naib Canselor

Aras 4, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline :09-6684108
Faks : 09-6697418

E-mel : pnc@umt.edu.my

 


Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6684104
Faks : 09-6684109

E-mel : ptnc@umt.edu.my


Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6685161
Faks : 09-6684518

E-mel : ptnc@umt.edu.my


Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Aras 1, Bangunan Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6684508
Faks : 09-6692191

E-mel : hepa@umt.edu.my


Pejabat Pro Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6685156
Faks : 09-6684109

E-mel : ptnc@umt.edu.my


Pejabat Pro Naib Canselor (Strategi dan Prestasi)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6684504
Faks : 09-6684109
E-mel : ptnc@umt.edu.my


Pejabat Penasihat Undang-undang

Aras 2, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline  : 09-6685150
Faks       : 09-6684484
E-mel    : legal@umt.edu.my


Bahagian Audit Dalam

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline : 09-6684530
Faks      : 09-6684195

E-mel    : audit@umt.edu.my


Unit Integriti

Aras 1, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Nerus, Terengganu

Hotline  : 09-6684252
Faks       : 09-6685122
E-mel    : mjuhari@umt.edu.my