CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Pengerusi Lembaga Pengarah UMT

Tan Sri Dato’ Sri Shamsul Azhar bin Abbas

21 Mei 2020  hingga sekarang


Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim bin Mohammad

1 Oktober 2018  hingga sekarang

 


 


Dato’ Mohammed Azlan bin Hashim

1 April 2016  hingga 30 September 2018


Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Zaharuddin bin Idrus

16 Mei 2007 hingga 31 Oktober 2015


PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH

KOLEJ UNIVERSITI SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (KUSTEM)

Tan Sri Dato’ Seri Dr. Salleh bin Mohd Nor

1 April 2001 hingga 31 Mac 2007