CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) berfungsi untuk membantu Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dalam melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan tadbir urus universiti terutamanya dalam hal ehwal akademik dan pengantarabangsaan.  Fungsi-fungsi utama yang dilaksanakan oleh pejabat ini adalah –
  • menyelia proses penambahbaikan program pengajian akademik.
  • memantau pengurusan dan rekod akademik pelajar.
  • memantau proses pengiktirafan kelayakan dan kualiti akademik.