CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UMT

TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KE-6

 


TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KE-5


TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KE-4TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KETIGA


TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KEDUA


TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK) KEDUA / TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) PERTAMA


TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK) PERTAMA