CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UMT

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KETIGA


TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KEDUA

TIMBALAN REKTOR (HAL EHWAL PELAJAR) PERTAMA / 
TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PERTAMA