Mantan Ketua Pentadbiran Canselori UMT


KETUA PENTADBIRAN CANSELORI PERTAMA

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh

3 Februari 2013 hingga 31 Ogos 2018