HUBUNGI KAMI


Jika memerlukan sebarang keterangan lanjut, sila hubungi kami :-


Pejabat Naib Canselor

Aras 4, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline :09-6684108
Faks : 09-6697418

E-mel : pnc@umt.edu.my


Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6684104
Faks : 09-6684109

E-mel : ptnc@umt.edu.my


Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6685161
Faks : 09-6684518

E-mel : ptnc@umt.edu.my


Penerbit UMT

Aras 2, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6684165
Faks : 09-6684168

E-mel : penerbitumt@umt.edu.my


Pusat Antarabangsa

Aras 1, Bangunan Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6684810
Faks : 09-6697418
E-mel : ic@umt.edu.my


Pusat Islam Sultan Mahmud

Aras 1, Pusat Islam Sultan Mahmud,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6684274
Faks : 09-6684909
E-mel : pusat.islam@umt.edu.my


Pusat Kesihatan Universiti

Aras Bawah, Bangunan Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu Terengganu

Hotline  : 09-6684590
Faks       : 09-6684591
E-mel    : pku@umt.edu.my


Pusat Penjanaan Pendapatan

Aras 1, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu Terengganu

Hotline  : 09-6685189
Faks       : 09-6685122
E-mel    :  ahmad.azhar@umt.edu.my


Bahagian Audit Dalam

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Hotline : 09-6684530
Faks : 09-6684195

E-mel : audit@umt.edu.my


Bahagian Undang-undang

Aras 3, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu Terengganu

Hotline  : 09-6684861
Faks       : 09-6684390
E-mel    : legal@umt.edu.my


Bahagian Keselamatan

Aras 1, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu Terengganu

Hotline  : 09-6684118
Faks       : 09-6684119
E-mel    : aaj@umt.edu.my


Unit Integriti

Aras 1, Bangunan Canselori,
Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu Terengganu

Hotline  : 09-6684440
Faks       : 09-6685122
E-mel    : mjuhari@umt.edu.my